Közös halmaz

helyspecifikus installáció – Tranker Kata képzőművész kiállítása
Mikor:
2016. május 20. 17:30
Hol:
Városi Képtár – Deák Gyűjtemény, Project Room
Székesfehérvár
Oskola u. 10.
Belépő:
700/350 Ft
Szervező:
Kategóriák:
Címkék:

SZIKM

Megnyitó: 2016. május 20-án, pénteken 17.30 órakor
Megnyitja: Szentes Ottokár képzőművész
Kurátor: Hermann Júlia
Megtekinthető: 2016. június 19-ig
Nyitva tartás: kedd–vasárnap 10–18 óráig
Honlap: www.deakgyujtemeny.hu, www.szikm.huwww.katatranker.com

A művészet már közhelyesen hosszú idő óta próbálja leképezni az őt körülvevő világot, és saját eszközeivel élve próbálja felhívni a figyelmet azokra az összefüggésekre, melyek a mindennapokban nem tűnnek fel vagy nem egyértelműek. Ugyanakkor a szűkebb és tágabb környezet megértésének vágya és igénye egyidős az emberiséggel, és a képzőművészeten jóval túlmutat: jelen van minden térképben, alaprajzban, függvényben, periódusos rendszerben, és minden olyan absztrakt ábrában, melyek a mindennapi tájékozódásunkat segítik az élet különböző területein.

Közös halmaz

Ezeknek a nem művészeti céllal készült absztrakt képeknek a logikája és formarendszere, vagy éppen a tudományos metaforák az emberi lét általános kérdéseinek kereteként szolgálnak Tranker Kata műveiben.
Az egzakt tudományokat olyan, képzőművészeti kiállításokon kisebb eséllyel előforduló fogalmak képviselik, mint a standard normális eloszlás, a Markov-lánc vagy a kiállítás címét is adó közös halmaz. A látogató, bár hallhatott róluk, nem feltétlenül használja a fogalmakat, nem gondolkodik jelentésükön, nem érzi, hogy befolyásolják mindennapjait.

Az elvont fogalmak azonban, melyek a művekben a kvázi természettudományos rendszeren keresztül megjelennek, sokszor banálisak, általánosak, és természetességüknél fogva kimondatlanok, mégis folyamatosan jelen vannak: mi a normális? Mi a normálistól eltérő? Mi volt, mi van, mi lesz? És végül: melyik az én közös halmazom?

Tranker Kata munkáinak szépségét a fenti lista végtelensége adja meg; a befogadóban saját asszociációi és intuíciói értelmezések lehetőségeinek sokaságát nyithatják meg, főleg, hogy nem létezik helyes vagy helytelen válasz.

A kiállításban Tranker Kata képzőművész tart tárlatvezetést 2016. június 4-én, szombaton 17.30 órakor »

A fehervar.net képei a megnyitóról
Fotó: Göbölyös Imre