Hétköznapi dolgok

A fesztivál nulladik napján Mara Kinga alkotásaiból nyílt kiállítás a Vörösmarty Színház Forrás Galériájában. A tárlatot és az alkotót Giró-Szász Krisztina művészeti menedzser mutatta be a jelenlévőknek.

„Mintha csak most lett volna, hogy Incze Mózes festőművész kiállításával megnyílt a Vörösmarty Színház Forrás Galériája, és máris elérkeztünk az évadzáró kiállításhoz” – mondta a megnyitó közönségét köszöntő Szikora János, a teátrum igazgatója. A Forrás Galéria az elmúlt hónapokban több neves kortárs alkotó munkáit hozta el Fehérvárra, a mostani évadzáró tárlat után a kiállítások sorozata ősszel folytatódik.

Mara Kinga tárlata

Giró-Szász Krisztina a Magyar Televízió Kortárs című műsora kapcsán ismerkedett meg Mara Kingával, és – mint elmondta – azonnal számos közös pontot találtak életükben. Ezek egyike, hogy mindkettőjük kisfia hatéves, és a kiállított képeket végignézve Mara Kinga csemetéje sűrűn ad témát az alkotónak. Témaválasztását a gyermekéről festett képeken túl a csendéletek és a magyar hagyományvilág jellemzik. Festményein olyan szubjektív világot teremt, amelynek szimbólumai, motívumai szerves részét képezik saját nemzeti kultúrájának, identitásának, értékeinek.

Mara Kinga 1980-ban született Budapesten 2007-ben szerezte meg diplomáját a Magyar Képzőművészeti Egyetemen, és azóta több kiállításon is láthatóak voltak egyéni, erőteljes faktúrájú festményei.

Mara Kinga

Mara Kinga

Az alkotó így vall képeiről, festészetéről:

„Úgy érzem, a feladatom az, hogy a fényeket, színeket, párákat megfessem, és ezzel a többlettel hátha megközelíthetem a valóságot, mert elborít a világ felülmúlhatatlan szépsége.

A feladat elfogadása az „angyali üdvözlet” megélése számomra. Az elhívás, elfogadás és a teljes boldog önfeladás. Ekkor a kép, ami létrejött a vásznon, külön hatalommá válik. Az önátadás, eggyé olvadás a témával, a szerelem állapota számomra. Festészetem személyes érzésekből, élményekből táplálkozik. Az elhivatottság szerintem alázatot követel. A legnagyobb ajándék, ha mindezt az ember anyaként átélheti. A kisfiam által megélt világ még több inspirációt ad, hiszen megtanít a legapróbb részletekre, a hétköznapok bezárt csendjére, az abban rejlő csodákra. Gyermekemet, ahogy tanítom magyar mivoltára, úgy hatott a festményeimre hagyományos motívumaink szépsége az elmúlt két évben. A népdalok szövegeit, a faragványok és a hímzések mintáit szeretném szintézisre emelni a pasztózusan festett, foltokból összeálló tér- vagy tájábrázolással. A festék faktúráját kompozíciós elemként használom, a fontosnak tartott centrum felé kiemelkedik a vászonból.

A tárlatot és az alkotót Giró-Szász Krisztina művészeti menedzser mutatta be

A tárlatot és az alkotót Giró-Szász Krisztina művészeti menedzser mutatta be

Kiállításom másik fontos témája a kínai utazás adta ellentétes élmények: a lenyűgöző kínai világ gyönyörűsége, az ott tapasztalt tradíció és modernitás ellentéte. Az ellentétek kisarkítása a festészetemben vissza-visszatérő kiinduló pont, tematikailag és ecsetkezelés szempontjából egyaránt. Szeretném a világ számomra látható részét mások számára is láthatóvá tenni, ezért festek.”

A 2011-es kínai élmények által ihletett képek mellett a művész új képekkel is bemutatkozik. Új sorozatát a keleti turkesztáni szőttesek és a magyar népi hímzések, fatemplomok kazettás mennyezetének motívumkincse, tanulmányozása inspirálta. A mintázatokban fellelhető formai és jelentésbeli összefüggések, ez a „közös” tartalom az, ami a képek mély mondanivalóját adja.

Mara Kinga tárlata